3 Bước Để kiểm tra thẻ tín dụng

3 bước để kiểm tra thẻ tín dụng


5434-8434-2900-1033

Đây có phải là số card đúng không? Chúng ta hãy kiểm tra nó.

Bước 1: kiểm tra loại card

Type Prefix Length
MASTERCARD 51-55 16
VISA 4 13, 16
AMEX 34
37
15
Diners Club/
Carte Blanche
300-305
36
38
14
Discover 6011 16
enRoute 2014
2149
15
JCB 3 16
JCB 2131
1800
15

5434-8434-2900-1033 (length = 16)

Đây có thể là thẻ MasterCard – National Westminster Bank

Bước 2: kiểm tra công thức Luhn (mod 10)

– lần lượt lấy các chữ số ở vị trí lẽ nếu lenght chẵn hoặc các chữ số ở vị trí chẵn nếu length là lẽ nhân cho 2

 5 4 3 4 8 4 3 4 2 9 0 0 1 0 3 3
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
---------------------------------------
10 6 16 6 4 0 2 6

– tính tổng: (1+0) + 4 + (6) + 4 + (1+6) + 4 + (6) + 4 + (4) + 9 + (0) + 0 + (2) + 0 + (6) + 3 = 60

– lấy tổng tính được mod cho 10, nếu số dư bằng 0 nghĩa là đúng, nếu khác 0 nghĩa là sai.

60 mod 10 = 0 – Luhn Check Digit: passed.

Bước 3: kiểm tra checksum

– lần luợt lấy các chữ số ở vị trí lẽ nhân cho 2 ngoại trừ chữ số cuối cùng

 5 4 3 4 8 4 3 4 2 9 0 0 1 0 3
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
---------------------------------------
10 6 16 6 4 0 2 6

– tính tổng(*): (1+0) + 4 + (6) + 4 + (1+6) + 4 + (6) + 4 + (4) + 9 + (0) + 0 + (2) + 0 + (6) = 57

– tính tổng các chữ số của tổng(*)

5 + 7 = 12

– lấy kết quả trên nhân cho 10 rồi trừ cho tổng(*), sau đó mod 10, nếu số dư bằng chữ số cuối cùng của card number nghĩa là đúng, nếu khác nghĩa là sai.

(12 x 10 – 57) % 10 = 3 – Checksum: passed.

5434-8434-2900-1033 – đây là số card hợp lí

Ví dụ 2 : 4128-674-342-188 – hợp lí

– prefix = 4, length = 13 – Valid Visa CV – Citibank
– 4221661446441168 = 60, (60 mod 10) = 0
814837838228 = 62, 6 + 2 = 8, (8 x 10 – 62) % 10 = 8

Tuy nhiên bạn chỉ có thể kiểm tra xem số card đúng hay sai thôi. Để sử dụng card, bạn cần biết thêm thông tin khác về card như người sở hữu card, địa chỉ và số phone của anh ta, …


Công cụ hổ trợ: (http://www.elfqrin.com/DisCard.html)

Verify a Credit Card Number

Credit Card #

Generate a Credit Card Number

Choose Pattern
<!– for(i=1;iAmEx – Small Corporate Card AmEx – Small Corporate Card AmEx Gold AmEx Platinum AmEx issued since 1995 AmEx AmEx Gold Diners Club Diners Club Diners Club Diners Club Carte Blanche JCB (Japanese Credit Bureau) Visa Gold – Bank of America Visa CV/Gold – Bank of America Visa PV – Bank of America Visa CV – Wells Fargo Visa CV Visa – Wells Fargo Visa – Citibank Visa – Bank of America Visa – Bank of America Visa – Rockwell Federal Credit Union Visa – Household Bank Visa – First Cincinnati Visa – Associates National Bank Visa – Security Pacific Visa – Colonial National Bank Visa – A.M.C. Federal Credit Union Visa – Valley National Bank Visa – Chemical Bank Visa – Pennsylvania State Employees Credit Union Visa – Union Trust Visa – Marine Midland Visa CV – Citibank Visa CV – Citibank Visa – State Street Bank Visa – Chase Manhattan Bank Visa – Chase Manhattan Bank Visa – Chase Lincoln First Classic Visa – Chase Lincoln First Classic Visa – Corestates Visa – National Westminster Bank Visa – First Chicago Bank Visa – Consumers Edge Visa Premier card – Security First Visa Premier card – Security First Visa – Security First Visa PV – Citibank Visa – Citibank/Citicorp Visa – Monogram Bank Visa – H.H.B.C. Visa – First National Bank of Louisville Visa – Gold Dome Visa – First Atlanta Visa – First American Bank Visa – Primerica Bank Visa – N.C.M.B. / Nations Bank Visa – National Bank of Delaware Visa – National West Visa – Bank One Visa – First Signature Bank & Trust Visa – Gary-Wheaton Bank Visa – Firstier Bank Lincoln Visa – Bank of Omaha Visa – Indiana National Bank Visa – Security Pacific National Bank Visa – Bank of Hoven Visa – Security Bank & Trust Visa – Merril Lynch Bank & Trust Visa – AmeriTrust Visa Premier card Visa – Empire Affiliates Federal Credit Union Visa – Republic Savings Visa – C.I.B.C. Visa – Canadian Imperi
al Bank Visa – Belgium A.S.L.K. Visa – Royal Bank of Canada Visa – Toronto Dominion of Canada Visa – Bank of Nova Scotia Visa – Bank of Nova Scotia Visa – Barclays (UK) Visa – First Direct Visa – T.S.B. Bank Visa – Citibank Visa – Bank of Queensland Visa – First Card Visa – Home Federal Visa – Tompkins County Trust Visa – IBM Credit Union Visa – Rocky Mountain Visa – First Security Visa – West Bank Visa CV – Wells Fargo Visa – AT&T;’s Universal Card Visa – AT&T;’s Universal Card Visa – M.B.N.A. North America Visa – Bank of Hawaii Visa – Macom Federal Credit Union Visa – IBM Mid America Federal Credit Union Visa – U.S. Bank Visa – Security Pacific Washington Visa – Village Bank of Chicago Visa – Hong Kong National Bank Visa CV – Barclay Card (UK) Visa – Banco di Napoli (Italy) Visa – BNL (Italy) Visa – Carta Moneta, CARIPLO/Intesa (Italy) Visa – Carta Sì, Unipol Banca (Italy) Visa – Carta Sì, Banco di Sardegna (Italy) Visa – Carta Sì (Italy) Visa – Credito Italiano (Italy) Visa Gold – bank ganadero BBV (Colombia) Visa – MBNA Bank Visa Visa MasterCard – Maryland of North America MasterCard – Southwestern States Bankard Association MasterCard – Universal Travel Voucher MasterCard – Western States Bankard Association MasterCard – Eurocard France MasterCard – Mountain States Bankard Association MasterCard – Credit Systems, Inc. MasterCard – Westpac Banking Corporation MasterCard – Midamerica Bankard Association MasterCard – First Bank Card Center MasterCard – Computer Communications of America MasterCard – Bank of Montreal MasterCard – Mellon Bank, N.A. MasterCard – Central Trust Company, N.A. MasterCard – Security Pacific National Bank MasterCard – Promocion y Operacion, S.A. MasterCard – Banco Nacional do Mexico MasterCard – New England Bankard Association MasterCard – Million Card Service Co., Ltd. MasterCard – The Citizens & Southern National Bank MasterCard – Kokunai Shinpan Company, Ltd. MasterCard – Chemical Bank Delaware MasterCard – F.C.C. National Bank MasterCard – The Bankcard Association, Inc. MasterCard – Marine Midland Bank, N.A. MasterCard – Old Kent Bank & Trust Co. MasterCard – Union Trust MasterCard – Citibank/Citicorp MasterCard – Central Finance Co., Ltd. MasterCard – Sovran Bank/Central South MasterCard – Standard Bank of South Africa, Ltd. MasterCard – Security Bank & Trust Company MasterCard – Trustmark National Bank MasterCard – Midland Bank MasterCard – First Pennsylvania Bank, N.A. MasterCard – Eurocard Ab MasterCard – Rocky Mountain Bankcard System, Inc. MasterCard – First Union National Bank of North Carolina MasterCard – Sunwest Bank of Albuquerque, N.A. MasterCard – Harris Trust & Savings Bank MasterCard – Badische Beamtenbank EG MasterCard – Eurocard Deutschland MasterCard – Computer Systems Association, Inc. MasterCard – Citibank Arizona MasterCard – Financial Transaction System, Inc. MasterCard – First Tennessee Bank, N.A. MasterCard – Bank of America MasterCard (can be Gold) – Bank of America MasterCard – Home Federal MasterCard – Signet Bank MasterCard – Maryland of North America MasterCard – Wells Fargo MasterCard – Wells Fargo MasterCard – Bank of Hoven MasterCard – Citibank/Citicorp MasterCard – National Westminster Bank MasterCard – Chase Manhattan MasterCard – Banco di Sardegna (Italy) MasterCard – Bancolombia Cadenalco (Colombia) MasterCard – Banco de Occidente (Colombia) MasterCard – Granahorrar (Colombia) MasterCard – Granahorrar (Colombia) MasterCard/Access/Eurocard Discover – MBNA Bank Discover

Separator:(none)(space)-


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s